Aktuality

Doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období

Doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Výsledky letošních žní ukázaly, jak je pro výnos důležitý mohutný kořenový systém a perfektní zdravotní stav rostlin. Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin.

Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů. Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. září 2017