Aktuality

Co aplikovat do Vašich porostů na podzim? Zde je naše doporučení

Co aplikovat do Vašich porostů na podzim? Zde je naše doporučení

Letošní extrémní počasí v průběhu léta výrazně oddálilo setí a vzcházení řepky. K eliminaci tohoto handicapu doporučujeme použít přípravek Altron Silver NEW, který můžeme aplikovat společně s fungicidem TEB-azol. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy a fungicidními regulátory růstu.

Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace s fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %.  Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zvýšenou zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku, jako nanočástic stříbra zlepšující zdravotní stav rostlin a lehce přijatelných mikroprvků, které zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky.

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin.

Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů. Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.                                       

                                                                                                                                                                                                                                             V Kojeticích 10. září 2015