Aktuality

Aplikovat Altron Silver NEW a jiné přípravky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v tomto období? ANO! Zde je naše doporučení.

Aplikovat Altron Silver NEW a jiné přípravky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v tomto období? ANO! Zde je naše doporučení.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení. Stojíme na prahu nové recese. V minulosti vždy platilo, že v době krize investoři ukládali své prostředky do komodit a jejich ceny rostly. Tento vývoj lze předpokládat i v následujícím období. Bylo by chybou snižovat vstupy do rostlinné výroby. Je třeba investovat do výnosů. Jednoduchými zásahy můžeme urychlit vývoj rostlin, zvýšit potenciál výnosu a kvality. Dodat potřebné živiny, zamezit šíření chorob a škůdců. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, mikro a makroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu rozšíření. Přípravek Altron Silver NEW stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky, verticília u řepky a chorob pat stébel u obilovin.

Aktuální doporučení:

Řepka

Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha – stimuluje růst, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostlinám dodáme okamžitě přístupné cukry, makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky můžete použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. Chybějící síru doplníte přípravkem SN PROSULFAN.

Ozimé obiloviny

Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s fungicidním ošetřením proti chorobám pat stébel v dávce 0,3 l/ha dodá rostlinám okamžitě přijatelnou energii a chybějící prvky. Rostliny rychle nastartují svůj vývoj, vyrovnají odnože a zvětší nadzemní a podzemní hmotu. Tím dojde k lepšímu využití hnojiv a porost bude odolnější proti stresům, suchu a chorobám. Vytvoří se předpoklad pro vyšší výnos.

MAXIeN - inhibitor ureázy od ALMIRA s účinnou látkou NBPT. Maximální využití dusíku z hnojiv DAM, SAM a roztoků močovin. Navíc obsahuje DMSO. Látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy!

H2O CLEAN - produkt, který umí odstranit dvoumocné a třímocné kationty Mg, Ca, Fe a tím upravit tvrdost a pH vody. Zlepší se účinnost některých herbicidů a insekticidů.

Na spolupráci se za celý ALMIRO tým těší

 V Třebíči 1. dubna 2020