Aktuality

Aplikace přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období a naše doporučení

Aplikace přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období a naše doporučení

Výsledky letošní sklizně řepky ukázaly, jak je důležité použití fungicidu na podzim. Nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů. Zvláště v oblastech s výskytem dřepčíka olejkového. Každé poškození rostliny je vstupní branou infekce.

K eliminaci tohoto nebezpečí doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření. 

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace s fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zvýšenou zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku, a to nanočástic stříbra zlepšujících zdravotní stav rostlin a lehce přijatelných mikroprvků, které zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. 

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin. Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů.

Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 19. září 2016