Aktuality

Aplikace našich přípravků do cukrovky? Ano, zde je naše doporučení.

Aplikace našich přípravků do cukrovky? Ano, zde je naše doporučení.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V posledních dvou letech se o ekonomice v pěstování této plodiny rozhodovalo až na závěr vegetace. Bez zdravé listové plochy však nelze dobrých výsledků dosáhnout. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové hmoty a lepšímu využití přípravku. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

 

 

 

 

 

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 H2O CLEAN doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů. Zvláště u cukrovky toto nabývá na významu.

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 19. července 2016