Aktuality

Aplikace Altronu Silver NEW v cukrovkách

Aplikace Altronu Silver NEW v cukrovkách

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW v cukrovkách.
V posledních letech se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v pěstování cukrovky díky intenzivnímu růstu v závěru vegetace. Toho lze dosáhnout jen při zdravém listovém aparátu a mohutném kořenovém systému. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit tyto výnosotvorné prvky. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové a listové hmoty. Zvýší se a prodlouží účinek fungicidu díky dvojnásobnému průniku účinné látky do rostliny. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin, zvláště bakteriózy. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

Přípravek Altron Silver NEW NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.


V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 7. července 2017