Aktuality

Aktuální doporučení pro jaro 2016

Aktuální doporučení pro jaro 2016

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám poskytnout aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW. Vaše ozimé porosty můžete podpořit aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky u řepky a chorob pat stébel u obilovin. Zároveň rostliny získají okamžitě přístupné makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. 

 

Řepka

Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. K ošetření řepky lze použít náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. Úpravou tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN můžete prodloužit účinnost insekticidního zásahu. 

 

Ozimé obiloviny

Použitím Altronu Silver v dávce 0,3 l/ha dojde k regeneraci porostu, nárůstu kořenové soustavy, podpoře odnožování a zlepšení zdravotního stavu rostlin.

 

Nezapomeňte na MAXIeN

Při použití tekutých hnojiv, která obsahují amidický dusík (DAM, SAM,…) doporučujeme použití našeho produktu MAXIeN v dávce 0,15 – 0,3 litru/100 litrů hnojiva. Tento produkt s účinnou látkou NBPT působí jako inhibitor enzymu ureáza a tím zabraňuje ztrátám dusíku. Dále obsahuje DMSO, což je látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy.

 

Od letošního roku uvedla naše společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. na trh špičkový fungicid z řady „strobilurinů“ s obchodním názvem SAFE Duo obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). 

V Kojeticích 29. března 2016