Aktuality

Aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. na ozimé porosty, které byly poničeny mšicemi.

Aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. na ozimé porosty, které byly poničeny mšicemi.

Vážení zákazníci, podzimní výskyt mšic zaznamenal velké oslabení řepky ozimé. Téměř veškeré zásobní látky včetně cukrů, mikro a makroprvků byly těmito škůdci vysáty. Na sladkých výměšcích mšic se uchytily bakteriózy, které dále oslabovaly porosty. Nyní je třeba rostlinám pomoci a dodat cukry, mikro a makroprvky a zamezit šíření bakterióz. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, makro a mikroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu šíření. Přípravek Altron Silver NEW stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostlin. Tím se výrazně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy a hlízenky u řepky.

 

 

 

 

Aktuální doporučení:

Řepka - Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením a dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostliny získají okamžitě přístupné cukry, mikro i makroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky lze použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. 

Ozimé obiloviny - Ani ozimé obiloviny - zvláště ty později seté - nešly do zimy v nejlepší kondici a na mnoha místech, hlavně jížní a střední Moravy, jim nepřidaly několikadenní silné holomrazy. Aplikací přípravku Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha podpoříte jejich rychlou regeneraci, nárůst kořenového systému a dodáte jim tolik potřebnou energii, mikro a makroprvky, včetně stimulujících látek.

Nezapomeňtě na MAXIeN - Účinná látka NBPT, která je v tomto přípravku obsažena, působí jako inhibitor enzymu "ureáza".
Zabraňuje ztrátám dusíku, který může rostlina plně využít. MAXIeN obsahuje rovněž DMSO - látku, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy! Doporučené dávkování je 0,15 - 0,3 l/100 litrů DAM, SAM.

H2O CLEAN je produkt, kterým upravíte pH vody a tím dosáhnete lepšího využití účinných látek pesticidů.

Na spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 31. března 2017