Aktuality

Aktuální doporučení přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v tomto období

Aktuální doporučení přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v tomto období

Vážení zákazníci,
nízké ceny komodit, nepromyšlené zákony a vyhlášky nás navádějí k omezení aplikací fungicidů, stimulátorů a listových hnojiv. Díky těmto látkám jsme byli schopni v posledních letech zvednout výnosy a přiblížit se západoevropským zemím. Pokud budeme omezovat vstupy do rostlinné výroby, zákonitě poklesne produkce a rentabilita se bude dále propadat. Fixní náklady stoupají a my je nebudeme mít kde rozepsat. Jedinou cestou pro zemědělství v EU je intenzita. Extenzita v této části světa je cestou do pekel. 

Aktuální doporučení:

Řepka ozimá
Společná aplikace produktu Altron Silver NEW s fungicidem proti hlízence:
- lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou,
- lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu.

 

 

 

 Ozimé obiloviny
Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:
- zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
- zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

Jarní obiloviny
Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:
- zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.

Společná aplikace s fungicidy:
-zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka
Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:
- rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.

Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce:
- nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení zdravotního stavu.

Mák
Aplikace přípravku Altron Silver NEW:
- při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
- pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
- s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice
Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 3. květen 2018