Aktuality

Aktuální doporučení na aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Aktuální doporučení na aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Vážení zákazníci,

dubnové počasí s nedostatkem srážek nebylo pro rostliny příznivé. Ochlazení a deště teď v květnu však dávají naději na záchranu letošní úrody. V současné době se nám nabízí poslední šance eliminovat nedostatky v příjmu živin použitím listových hnojiv a stimulátorů rostlin. Ideálním řešením jsou přípravky naší společnosti.

Aktuální doporučení:

Řepka ozimá

Společná aplikace produktu Altron Silver NEW s fungicidem proti hlízence:

  • lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou,
  • lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu.

 

Ozimé obiloviny

Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:

  • zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
  • zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

Jarní obiloviny

Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:

  • zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.

Společná aplikace s fungicidy:

  • zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:

  • rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.

Mák

Aplikace přípravku Altron Silver NEW:

  • při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
  • pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
  • s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice

Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.


Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.
 

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

 

Studený máj, ve stodole ráj“ Vám přeje a na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 16. května 2019