Aktuality

Aktuální doporučení na aplikaci přípravků ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období

Aktuální doporučení na aplikaci přípravků ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období.

 

Vlivem velice suchého dubna a mokrého května bude o výnosu hlavních zemědělských plodin rozhodovat zdravotní stav a velikost HTS. Doporučujeme ekonomicky přijatelné řešení pomocí našeho přípravku Teb-azol v dávce 1 l/ha. Průnik účinné látky do rostliny můžete ještě zvýšit společnou aplikací s přípravkem Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Toto opatření maximálně zefektivní Vámi již vynaložené prostředky, zvýší výnos, kvalitu a HTS.   

         

 

 

 

Aktuální doporučení:

Obiloviny   

Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy v dávce 0,3 l/ha docílíte zvýšeného účinku použitých přípravků, zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvýšení kvality produkce. K fungicidní ochraně obilovin můžete použít širokospektrální dvousložkový přípravek SAFE Duo v dávce 0,75 l/ha. Na ochranu klasu doporučujeme finančně nenáročný, ale proti fuzariózám stále velice účinný Teb-azol v dávce 1 l/ha. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha, aplikovaný na praporcový list, zvyšuje množství dusíkatých látek v potravinářských pšenicích až o 1 % a současně zlepšuje zdravotní stav listů. V případě nedostatku zinku Vám můžeme nabídnout tento prvek v unikátní acetáto-uroniové vazbě v přípravku Zinetic. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.


Cukrovka  

Vlivem sucha docházelo k nerovnoměrnému vzcházení porostu. K jeho rychlejšímu vyrovnání, nárůstu listové plochy a zakrytí řádků doporučujeme použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Tuto aplikaci lze použít i v případě poškození porostu kroupami. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce a bakteriózám zajistí nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti a zlepšení celkového zdravotního stavu.


Mák

Zinetic v dávce 1 l/ha ve fázi listové růžice podpoří nárůst kořenů a tím zlepší čerpání vody a živin z půdy. Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha při aplikaci fungicidů způsobí zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu a je ideální prevence proti bakteriózám. V případě aplikace do poškozených porostů dojde k rychlé regeneraci a zabránění šíření chorob.


Kukuřice   

Až 5% nárůst výnosů po aplikaci přípravku Zinetic v dávce 1 l/ha v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. K nastartování rostlin k rychlejšímu růstu lze také použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha.

 
H2O  CLEAN  doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů.                                                                

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 4. června 2019